A incredulidade de S. Tomé (segundo Caravaggio), 2015 /
The Incredulity of Saint Thomas ( after Caravaggio), 2015
acrílico sobre tela / acrylic on canvas
155x124 cm / 61x48.8 inches