Sem título (segundo Ilya Chashnik), 2017
Óleo sobre vidro
100x100 cm
Untitled (After Ilya Chashnik), 2017
oil on glass
39.3x39.3 inches